Print 
 

JOURNAL OF NUCLEAR RESEARCH AND DEVELOPMENT, NO. 15, MAY. 2018

CONTENT

 

 

 

1

N. Djourelov  

3

 

D.E. Gugiu, S.C. Valeca, F. Bortosu  

9

 

F. Osuský, B. Vrban, J. Lüley, Š. Čerba, J. Haščík  

14

 

K. Kiegiel, D. Gajda, G. Zakrzewska-Kołtuniewicz  

19

 

M.-C. Petreanu, S.C. Valeca, I. Prodea  

23

 

A.C. Radut, S.C. Valeca, S. Florea, D.F. Oproiu, G. Olteanu
 

27

 

I. Prodea, A.-M. Segarceanu, R.-M. Roman, D.F. Oproiu  

32

 

Y.S. Rammah   37

V.P. Singh, N.M. Badiger, H.R. Vega-Carillo   43

R. Fako, V. Ionescu, S. Simion, I. Nita, I.R. Aranghel, N.-C. Magdalin, G. Lungescu   49

A. Tudose, M. Valeca, M. Fulger, A. Dinu, L. Velciu, G. Bucsa

 

56

C. Diaconescu, I. Florea, M. Dianu, R. Dobrin

 

61

F. Chirita, M. Dulama, M. Valeca, C. Diaconescu

 

65

 

69

 

72

 

Copyright © 2018 by the INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH, PITESTI, ROMANIA. All rights reserved.